Michael Björklund

Biträdande professor, Matematiska vetenskaper

Min forskning fokuserar på tillämpningar av ergodteori inom olika områden av matematiken; huvudsakligen inom kombinatorik, geometrisk gruppteori, representationsteori och talteori.
​Se min hemsida www.math.chalmers.se/~micbjo för mer information.

Sidansvarig Publicerad: to 30 sep 2021.