Meta Berghauser Pont

Docent, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad, forskargruppen Spatial Morphology Group

Meta Berghauser Pont är universitetslektor i stadsbyggnad och leder tillsammans med Lars Marcus forskningsgruppen the Spatial Morphology Group (SmoG). Hennes forskning fokuserar på urban morfologi och särskilt hur urban form kan mätas. Hon utvecklade Spacematrix-modellen som visar sambanden mellan täthet, urbana typologier och deras performativitet. Målsättningen är att utveckla stadsbyggnadsanalyser som hjälper oss förstår hur urban form kan stödja eller motverka sociala processer och ekosystemtjänster som social segregation, pollinering och den biologiska mångfalden.

Sidansvarig Publicerad: ti 19 jun 2018.