Mats Viberg

Prefekt Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Mats Viberg är prefekt vid Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik. Under perioden 2011–2017 var Mats Viberg Chalmers prorektor och vice VD. Mats Viberg är professor i signalbehandling. Hans forskningsintressen är inom statistisk signalbehandling och dess tillämpningar, speciellt sensor array signalbehandling, systemidentifiering, trådlös kommunikation, radarsystem och bilelektronik. Som IEEE Fellow och ledamot av kungliga vetenskapsakademien (KVA) har Dr. Viberg tilldelats två priser för bästa artikel från IEEE.

Publicerad: to 26 apr 2012. Ändrad: må 24 sep 2018