Mats Viberg

Prorektor med ansvar för forskning

Mats Viberg är prorektor på Chalmers och professor i signalbehandling. Hans forskningsintressen är inom statistisk signalbehandling och dess tillämpningar, speciellt sensor array signalbehandling, systemidentifiering, trådlös kommunikation, radarsystem och bilelektronik. Som IEEE Fellow och ledamot av kungliga vetenskapsakadmien (KVA) har Dr. Viberg tilldelats 2 priser för bästa artikel från IEEE.

Publicerad: to 26 apr 2012. Ändrad: ti 15 aug 2017