Mats Viberg

Vicerektor för forskning och prefekt Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Mats Viberg är vicerektor med ansvar för forskning, liksom prefekt vid Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik. Under perioden 2011–2017 var Mats Viberg prorektor vid Chalmers. Mats Viberg är professor i signalbehandling. Hans forskningsintressen är inom statistisk signalbehandling och dess tillämpningar, speciellt sensor array signalbehandling, systemidentifiering, trådlös kommunikation, radarsystem och bilelektronik. Som IEEE Fellow och ledamot av kungliga vetenskapsakademien (KVA) har Dr. Viberg tilldelats två priser för bästa artikel från IEEE.

Publicerad: to 26 apr 2012. Ändrad: ti 02 jan 2018