Mats Viberg

Prorektor med ansvar för forskning
Prefekt Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik.

Mats Viberg är prorektor på Chalmers samt, sedan oktober 2017, prefekt vid Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik. Mats Viberg är professor i signalbehandling. Hans forskningsintressen är inom statistisk signalbehandling och dess tillämpningar, speciellt sensor array signalbehandling, systemidentifiering, trådlös kommunikation, radarsystem och bilelektronik. Som IEEE Fellow och ledamot av kungliga vetenskapsakadmien (KVA) har Dr. Viberg tilldelats 2 priser för bästa artikel från IEEE.

Publicerad: to 26 apr 2012. Ändrad: fr 03 nov 2017