Mats Tiborn

Kommunikatör, Kemi oich kemiteknik, tjl

Som kommunikatör arbetar Mats Tiborn för att synliggöra forskning och annat arbete som görs på institutionen främst genom artiklar för institutionens nyhetsbrev och Chalmers hemsida. Andra arbetsuppgifter är att coacha forskare inom kommunikation, utveckla institutionens kommunikativa strategier samt utforma presentationsmaterial och till viss del annan layout.

Publicerad: on 18 sep 2019.