Mats Svensson

Professor på Mekanik och maritima vetenskaper, avdelningen för fordonssäkerhet

Forskning inom stöt-biomekanik, Experimentell biomekanik, Utveckling av krockdockor, Utveckling av provmetoder för krocksäkerhet.

Har nyckelexpertis inom biomekaniken vid whiplash-skador I halsryggen. Detta är den vanligaste och mest kostsamma personskadan i bilkollisioner.
​TME 201 - Vehicle and Traffic Safety, examinator
​VIVA Virtuell utvärdering av fordonssäkerhet: Open-Source människomodeller för jämställd trafiksäkerhet

Säkerhet för baksätet - fokus på åkande från 3 år till 5e percentilens kvinna i frontal- till sidokollision, del 2

EU- SafeEV - Safe Small Electric Vehicles through Advanced Simulation Methodologies

Sidansvarig Publicerad: må 14 dec 2020.