Mats Lundqvist

Vicerektor för nyttiggörande,
Professor i entreprenörskap

Mats Lundqvist är vicerektor för nyttiggörande på Chalmers. Han är professor i entreprenörskap och entreprenörskapets didaktik på Institutionen för teknikens ekonomi och organisation. Mats Lundqvist medgrundade 1997 Chalmers entreprenörskola och var dess föreståndare i drygt 20 år. Skolan har sjösatt drygt 1000 entreprenöriella karriärer och drygt hundra hållbara teknikbolag, som en integrerad del i Chalmers innovationssystem. Mats Lundqvist har varit engagerad i utveckling av hållbart entreprenörskap och innovation på nationell- och universitetsnivå i Europa, Asien och USA. Mats Lundqvists forskning sker inom områdena entreprenöriella universitet, akademiskt entreprenörskap, entreprenörsutbildning och -didaktik, hållbart entreprenörskap och hållbarhetstransition, samt riskkapital.

Entreprenörernas betydelse i fokus (chalmers.se, 121113)
Vid årets William Chalmersföreläsning den 5 november var det entreprenörskapet som sattes i förarsätet. Mats Lundqvist, medgrundare och föreståndare vid Chalmers entreprenörskola, berättade om hur studenter är en av de viktigaste drivkrafterna för att skapa hållbart värde i samhället.

Entreprenörskap i förarsätet (chalmers.se, 121118)
Den 5 november hålls den årliga föreläsningen till minne av William Chalmers, vars donation har lagt grund till det som idag är Chalmers tekniska högskola. I år ligger fokus på entreprenörskap då Mats Lundqvist från Institutionen för teknikens ekonomi och organisation är årets talare. Han kommer bland annat att berätta om den unika verksamheten vid Chalmers entreprenörskola som han har varit med om att grunda. Chalmers entreprenörskola fyller 15 år i år och har hittills genererat inte mindre än 50 nya företag.

Forum kring entreprenöriellt lärande på Chalmers Entreprenörskola (chalmers.se, 120627)
När 13 universitet samlades i ett forum för att diskutera sina entreprenörsutbildningar var målsättningen att dela erfarenheter och öka kunskapsutbytet. Forumet är ett av sätten som man vid Chalmers Entreprenörskola hoppas kunna bidra till att sätta Chalmers på kartan som ett entreprenöriellt lärosäte i världsklass.

Biofrigas segrare i Venture Cup (chalmers.se, 120618)
Studenterna från Chalmers Entreprenörskola stod som segrare med start-up bolaget Biofrigas när sverigefinalen i Venture Cup nyligen avgjordes i Göteborg. Med sin miljösmarta affärsplan vann de specialpriset inom kategorin Energi & Miljö som i år delades ut för första gången.

Sidansvarig Publicerad: fr 06 maj 2022.