Mary Sheeran

Professor, avdelningen för funktionell programmering, Institutionen för data- och informationsteknik.
Vice ledare för Genie (Gender Initiative for Excellence).

Sidansvarig Publicerad: on 05 feb 2020.