Martin Wallin

Professor (bitr.), Teknikens ekonomi och organisation
Avdelningschef, Entrepreneurship and Strategy

Martin Wallin är professor (bitr.) i innovationsledning och avdelningschef för Entrepreneurship and Strategy vid Chalmers tekniska högskola. Han är också associate professor i management vid ETH Zürich, Schweiz och Fellow vid Institute for Management of Innovation and Technology (IMIT). Han har gästforskat på Stanford University och undervisat vid Université du Luxembourg.

Hans forskning, undervisning och rådgivningsverksamhet inriktar sig mot innovationsfrågor av strategisk natur, med fokus på utmaningar kring med öppen innovation och digitalisering och dess inverkan på affärsmodeller och strategi. Han har erfarenhet av att jobba med såväl tillverkande företag som tjänsteföretag i Skandinavien, Kontinentaleuropa och Storbritannien. Hans uppsats “Carrots and rainbows: Motivation and social practice in open source software development” (MIS Quarterly, 2012) nominerades som bästa europeiska forskningsuppsats av CIOnet, världens största sammanslutning av IT-chefer.

Martin har en teknologie doktorsexamen i technology management och en civilingenjörsexamen i industriell ekonomi från Chalmers samt en dr. habil. i management från ETH Zürich. Han är medlem i Academy of Management och Strategic Management Society, medgrundare av Center for Higher Ambition Leadership Europe och medarrangör av acceleratorprogrammen Born Global och Scale Global som riktar sig till svenska startups med stor potential.
​TEK017 Strategi

Sidansvarig Publicerad: on 04 apr 2018.