Martin Persson

Biträdande professor, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, fysisk resursteori.

Martin Persson bedriver tvärvetenskaplig forskning på hållbar landanvändning, med fokus på internationell klimatpolitik, tropisk avskogning och biobränslen. Det övergripande syftet med forskningen är att förstå hur man kan utforma effektiva styrmedel för att minska de negativa miljöeffekterna av expansion av jordbruksmark i tropikerna, till exempel genom system för betalning för ekosystemtjänster (PES) eller genom att prissätta koldioxidutsläppen från skogsskövling (REDD+) samt hur effekten av dessa undermineras av utsläppsläckage och indirekta landanvändningseffekter (ILUC).
​"Climate and Ecosystem Change", doktorandkurs, Nationalekonomi, Göteborgs Universitet.
För att se vilka projekt Martin deltar i, besök Chalmers forskningsdatabas. 

Sidansvarig Publicerad: to 24 nov 2022.