Martin Löwstedt

Docent, Teknikens Ekonomi och Organisation, Innovation och R&D Management

Martin är Docent på avdelningen för Innovation and R&D Management. Hans forskning är inriktad på innovations- och förändringsarbete, med särskilt intresse för samhällsbyggnadssektorn. För närvarande bedriver Martin forskningsprojekt inom områdena "framtidens affärsmodeller för byggföretag", "digital transformation samhällsbyggnadssektorn", samt "innovationsledarskap". Han undervisar i ledarskap på master- och doktorandnivån.

Läs mer om Martins vetenskapliga publikationer på Google Scholar.

BOM030 Ledarskap och kommunikation (Masternivån)
GFOK090 Reflecting on leadership perspectives and contexts (PhD-nivån)
link to publications

Sidansvarig Publicerad: on 28 sep 2022.