Martin Eriksson

Forskare

Martin Eriksson är filosofie doktor i miljövetenskap och tog sin examen vid Göteborgs universitet. Hans forskning handlar om effekter av giftiga kemikalier, till exempel påväxtmedel (antifouling-ämnen). Det finns ökande tecken på att de blandningar av giftiga kemikalier som finns i den marina miljön påverkar organismer och samhällen negativt. Martins forskning syftar till att beskriva hur dessa gifter och giftblandningar i havet påverkar de inneboende organismerna och samhällena, samt att utvärdera de medföljande miljömässiga riskerna.

Sidansvarig Publicerad: fr 11 mar 2016.