Markus Held

Post doc, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, astronomi och plasmafysik.

Läs mer om Markus forskning på vår engelskspråkiga webbplats.

Publicerad: fr 08 feb 2019.