Marko Milosevic

Doktorand på Mekanik och maritima vetenskaper, avdelningen för dynamik

Marko Milosevic är doktorand inom projektet modellbaserad tillståndsövervakning av spårväxlar. Målet med projektet är att utveckla en så kallad digital tvilling där simuleringar, mätdata och underhållshistorik kombineras för att identifiera och prediktera underhållsbehov för spårväxlar. För att lösa uppgiften använder sig Marko av metoder inom signalbehandling och statistik samt simulering av dynamisk tåg-spår interaktion. Projektet utförs inom Chalmers kompetenscentrum för järnvägsmekanik – CHARMEC.

Sidansvarig Publicerad: fr 11 dec 2020.