Marie Strid

Universitetslektor, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Marie Strid är universitetslektor och forskar och undervisar inom området rum och verksamhet. Mycket av hennes forskning sker inom Centrum för vårdens arkitektur där hon är med och driver seminarier och håller i forskarnätverk. Målet med forskningen är att organisationer ska bli bättre beställare av arkitektur som ger stöd till deras verksamhet.

Sidansvarig Publicerad: fr 15 jun 2018.