Marie Fischer

Postdoktor på avdelningen för Material- och tillverkning, Institutionen för industri- och materialvetenskap

Marie Fischer utförde sina doktorandstudier vid Lorraines universitet i Frankrike vid Le Laboratoire d'Etude des Microstructures et de Mécanique des Matériaux (LEM3).

Hon är för närvarande ledare av forskningsområdet "Design för additiv tillverkning" inom CAM2 Competence Center for Additive Manufacture - Metal på Chalmers.

Publicerad: to 05 apr 2018.