Matilda Bergman

Projektassistent vid avdelningen för Design & Human Factors, Institutionen för industri- och materialvetenskap

Matildas mål är att genom arbetet som projektassistent kunna vara behjälplig till att öka kunskapen kring kognitiv belastning inom produktionsarbete och att utforma verktyg i form av en modell som ger möjlighet att arbeta mer proaktivt.

Publicerad: ti 19 nov 2019.