Maria Kinger

Bibliotekarie vid Institutionen för Vetenskapens kommunikation och lärande

Maria är bibliotekarie på Institutionen för vetenskapens kommunikation och lärande där hon arbetar med forskarstöd, främst publiceringsfrågor. Hon är också koordinator för Chalmers Data Office (CDO), en stödfunktion inom Chalmers E-commons, som ger forskare stöd i frågor som rör datahantering och datapublicering.

Sidansvarig Publicerad: fr 12 nov 2021.