Maria Gunnarsson

Doktorand, Kemi och kemiteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Maria är sedan 2013 med i forskningsnätverket Avancell, vilket är ett samarbete mellan Södra Innovation, Chalmers Tekniska Högskola, Lunds Universitet, Swerea IVF AB och RISE Research Institutes of Sweden AB. Projektet är finansierat av Södra Skogsägarnas stiftelse för forskning, utveckling och utbildning. Syftet och målet med projektet är att studera upplösning och regenerering av cellulose för att kunna bidra till utvecklingen av en mer hållbar textil fiber. Maria arbetar specifikt med att studera upplösning av cellulosa i lösningsmedlet NaOH(aq) och de molekylära interaktioner som uppstår i det upplösta tillståndet mellan cellulosa och koldioxid från t ex omgivande luft.

Sidansvarig Publicerad: må 18 sep 2017.