Maria Grahn

Docent på Mekanik och maritima vetenskaper, avdelningen för maritima studier.

Maria Grahn forskar inom området energisystemanalys med fokus på drivmedel, modellering av globala energisystem, kostnadseffektiv användning av biomassa, global uppvärmning och minskade koldioxidutsläpp. Maria forskar även på Electrofuels (bränslen som produceras från koldioxid och vatten med hjälp av el), framtida bränslen för sjöfarten och den globala bilparken.
För att se vilka projekt Maria Grahn deltar i, besök Chalmers forskningsdatabas

Länk till hemsida http://fy.chalmers.se/~np97magr/

Sidansvarig Publicerad: to 14 okt 2021.