Maria Elmquist

Prefekt samt Biträdande professor, Teknikens ekonomi och organisation

Maria Elmquist (f.d. Backman) är prefekt vid Teknikens ekonomi och organisation.

- För mötesbokning eller frågor om institutionen, kontakta Carina Hedberg (prefektstöd), carina.hedberg@chalmers.se, 031-772 21 76

Maria använder kvalitativa metoder (intervjuer, observationer, interaktionsforskning) och är van vid att arbeta med industriella partners (enligt en kollaborativ forskningsansats) där målsättningen är att skapa kunskap som är relevant för både akademiker och praktiker. Hennes forskning är bl.a. publicerad i Research Policy, R&D Management och Creativity and Innovation Management. Maria är också gästforskare på CGS på Mines ParisTech.
Läs mer om Marias publikationer at Google Scholar.
  • Innovation Management Seminar Course (masternivåkurs)
  • Researching Technology Management and Economics (doktorandkurs)
  • Innovation Management & Entrepreneurship (doktorandkurs)

Institutionens profilområde: Innovation & Entrepreneurship

Publicerad: ti 28 jan 2020.