Maria Elmquist

Professor, Teknikens ekonomi och organisation

Maria Elmquist (f.d. Backman) är professor i Technology Management med fokus på Innovation Management vid institutionen för Technology Management and Economics. Hon är också en affilierad forskare till Centre de Gestion Scientifique (CGS) vid Mines ParisTech.

Maria Elmquists forskning kretsar kring hantering av innovation i teknikbaserade företag, med fokus på hur innovation kan möjliggöras i stora organisationer, hur organisationer kan utveckla innovationsförmåga och hur innovation kan uppnås genom samarbete, i nätverk eller ekosystem. Pågående forskning undersöker hur design och designpraktik i innovation i syfte att förstå hur innovation kan ledas och organiseras i sammanhang som kännetecknas av osäkerhet och det okända. Hon handleder för närvarande två doktorander, om innovation i framväxande ekosystem och design av agila organisationer. Hennes arbete har publicerats i tidskrifter som Research Policy, R&D Management och Creativity and Innovation Management. Hon har publicerat över femtio vetenskapliga artiklar och konferensbidrag, en bok om konceptbilutveckling och flera bokkapitel.

Läs mer om Marias publikationer at Google Scholar.
  • Innovation Management Seminar Course (masternivåkurs)
  • Researching Technology Management and Economics (doktorandkurs)
  • Innovation Management & Entrepreneurship (doktorandkurs)

Institutionens profilområde: Innovation & Entrepreneurship

Sidansvarig Publicerad: fr 16 sep 2022.