Mareike Lutz

Forskningsrådgivare Chalmers Grants Office

Mareike (Mika) Lutz arbetar som forskningsrådgivare vid Chalmers Grants Office med särskilt fokus på EU-finansiering av forskningsprojekt. Grants Office är en stödfunktion som samlar kompetenser från olika enheter som tillsammans arbetar för att fler bidragsansökningar ska leda till framgångsrika externt finansierade forskningsprojekt. Funktionen koordineras av enheten för forsknings- och samverkansstöd vid avdelningen för operativt och strategiskt stöd (OSS).

Mareike har en doktorsexamen i analytisk kemi från Universiteit Leiden, Nederländerna, och har haft forskningvistelser vid Lund Universitet och Universidad de Alcalá de Henares, Spanien. Hon har mångårig erfarenhet av Europeiska Kommissionens ramprogram för forskning och innovation, och varit involverad i gräns- och sektorsöverskridande samarbetsprojekt såväl utifrån ett akademiskt som ett industriellt perspektiv.

Sidansvarig Publicerad: on 26 jan 2022.