Marcus Hedegärd

Forskare, Elektroteknik

Marcus Hedegärd undersöker nyttan av och utvecklar användningsområden för en magnetoelastisk momentsensor då denna är placerad mellan koppling och växellåda i Volvos tunga fordon. Den förbättrade kunskapen om det faktiska vridmomentet kan användas för att minska belastningar vid växelbyten. Eftersom momentsensorn har hysteres, har hans inledande forskning handlat om hysteresmodellering och hystereskompensering, vilket kan förbättra sensorns precision. Nästa steg för Marcus blir att undersöka hur sensorn kan användas som kompletterande mätning vid motordiagnos.
​ 
  ​

Sidansvarig Publicerad: må 20 nov 2017.