Marcus Frantzén

Universitetslektor på avdelningen för Produktionssystem, Institutionen för industri- och materialvetenskap.

Marcus Frantzén är universitetslektor inom produktionssystem och lärare på Institutionen för industri- och materialvetenskap på Chalmers. Hans forskning syftar till att ge beslutsstöd där flera mål påverkar produktionsflödens design/utformning och nyttjande genom att optimera och analysera med hjälp av simulering och optimering/artificiell intelligens.
PPU 161 Produktionssystem
PPU 206 Hållbara produkter och produktionssystem

Sidansvarig Publicerad: on 26 aug 2020.