Marcus Folino

Kommunikatör vid Institutionen för industri- och materialvetenskap

Marcus Folino arbetar med att stödja forskare att sprida forskningsresultat. Marcus har en magisterexamen i statsvetenskap och har även studerat medieanalys och grafisk produktion.

I arbetsuppgifterna ingår produktion av text, film, foto, och trycksaker så som postrar, roll-ups, foldrar etc. Han hanterar också institutionens externa webbsidor.

Publicerad: ti 19 nov 2019.