Malin Nordvall

Doktorand, Teknikens ekonomi och organisation

Malin Nordvall är doktorand i teknikhistoria vid avdelningen för Science, Technology and Society. Hon intresserar sig för det stora antal projekt för att öka andelen kvinnor inom civilingenjörskåren som har initierats av aktörer inom kåren sedan 1970-talet. Med utgångspunkt i tidigare historisk forskning om en könskodad civilingenjörsprofession utforskar Malin sambandet mellan civilingenjörsprofessionens historiskt formade maskulina värderingar och jämställdhetsarbetets fragmentering och kortsiktighet. Av central betydelse för förståelsen av projektens skiftande karaktär över tid är studiet av relationen mellan å ena sidan problem – och lösningsformulering bland jämställdhetsaktörer inom civilingenjörsprofessionen och å andra sidan samtida jämställdhets-, arbetsmarknads-, och utbildningspolitiska diskurser.

Malin är engagerad i det internationella nätverket Society for the History of Technology. Hon gästföreläser återkommande i kurser på Chalmers och är kursassistent i MTS-kursen Teknikhistoria.

Kurser:
CTE031 Teknikhistoria (Kursansvarig Per Lundin)
TEKX04 Kandidatarbete vid Teknikens ekonomi och organisation (Kursansvarig Erik Bohlin)
CIU256 Naturvetenskapligt och tekniskt lärande 2 (Kursansvarig Jens Kabo)
CIU965 Diversity and Inclusion for Learning in Higher Education (Kursansvarig Rebecca Bergman
ITS065 Genus och Teknik (Kursansvarig Anna Åberg)

Sidansvarig Publicerad: on 28 nov 2018.