Malgorzata Zboinska

Docent, Kreativ ledare för ACE robotlabbet, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Avdelningen för arkitekturens teori och metod

Malgorzata Zboinska är docent inom digital design, digital tillverkning och mediekonst. Hon är teknisk doktor inom digital design i arkitekturen med fokus på formspråk och estetisk gestaltning. Hon är certifierad arkitekt, SAR/MSA medlem i Sveriges arkitekter och medlem i National Chamber of Architects of Poland. 2016-2019 ledde hon ett konstnärlig forskningsprojekt gällande nya estetiska strategier för gestaltning av interaktiva arkitektoniska omgivningar - 'Arkitektoniska konvertibler', finansierat av Vetenskapsrådet. 2018-2020 var hon arbetspaketledare för projektet inom robotbaserad 3D printing med biobaserade material 'WouldWood', finansierat av Vinnova. För närvarande bedriver hon utvecklingen av ACE robotlabbet som dess kreativ ledare och huvudinstruktör för robotar.

Malgorzatas forskning centrerar på konstnärliga aspekter av arkitekturens digital design omfattande ett brett spektrum av relaterade områdena inklusive formspråk och formlära, hantverk, materialens förmedling, kreativ robottillverkning, design för användarupplevelse, gestaltning av interaktiva arkitektoniska omgivningar och forskningsmetoder inom arkitekturen med fokus på metoder av konstnärlig forskning och research by design.

Hennes forskning publiceras regelbundet i internationella tidskrifter och konferenser i Europa, Nordamerika och Asien. Hennes konstverk utställdes i Sverige och utomlands, med de viktigaste utställningarna i Tempe Center for the Arts i USA, Dutch Design Week i Nederländerna, Gdynia Design Days i Polen, Färgfabriken i Stockholm och AHA! Konst och vetenskap festivalen i Göteborg.

​ARK375 - Arkitekturens materiella modeller

ARK123 - Materia, rum, struktur
ARK064 - Bevarande och omvandling
AFT081 - Arkitektur och rumsgestaltning

​Erasmus+ Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices, Strategic Partnerships for Higher Education - forskningsprojekt "Mapping, Reflecting and Developing PhD-by-Design Programs". Samverkande universitet: KU Leuven, University of Liechtenstein, Bergen School of Architecture, Chalmers University of Technology. Projektledare på Chalmers: prof. Fredrik Nilsson.

Sidansvarig Publicerad: to 26 nov 2020.