Maheshwaran Gopalakrishnan

Doktorand på avdelningen för Produktionssystem, Institutionen för industri- och materialvetenskap

Maheshwaran är sedan april 2013 en doktorand på avdelningen Produktionssystem. Han har en bakgrund inom Production Engineering.
Hans huvudsakliga forskning fokuserar på beslutsstödsystem för produktionsunderhåll och produktionstjänster. Målet är att strategiskt utveckla planer för underhåll och tjänster för att stödja och förbättra produktion.
​Risk Management and Safety
Simulation of Production Systems

Sidansvarig Publicerad: on 21 jun 2017.