Magnus Åkerström

Central arbetsmiljösamordnare

Magnus Åkerström arbetar som central arbetsmiljösamordnare och ansvarar för att det finns förutsättningar för Chalmers chefer och ledare att bedriva ett effektivt, ändamålsenligt och systematiskt arbetsmiljöarbete. Han stöttar även Chalmers verksamhet inom arbetsmiljörelaterade sakfrågor. Magnus är även funktionsgruppsledare för arbetsmiljöfunktionen.

Publicerad: må 24 sep 2018.