Magdalena Svanström

Professor, Miljösystemanalys, Teknikens ekonomi och organisation, avdelningschef

Magdalena Svanström är professor i hållbarhetsstudier på avdelningen för miljösystemanalys. Hennes forskning fokuserar på utveckling och tillämpning av metodik för miljö- och hållbarhetsbedömning för produkter och processer, främst livscykelanalys, och ofta med syftet att vägleda i tidiga utvecklingsskeden. Huvudsakliga tillämpningsområden inkluderar avloppsrening och slamhantering, vedbaserade produkter och batterier. Hon bedriver även forskning inom lärande för hållbar utveckling, t ex avseende kompetenser och bedömning.

Sidansvarig Publicerad: ti 11 jan 2022.