Madelene Ostwald

Docent, institutionen teknikens ekonomi och organisation, avd för miljösystemanalys

Madelene Ostwald forskar kring skog och markanvändning med länk till multifunktionella ansatser där flera önskvärda mål räknas in, så som klimatåtgärder, tryggad livsmedelsförsörjning och ekosystemtjänster. Ostwald är knuten till Göteborgs centrum för hållbar utveckling (GMV) där hon intresserar sig för hur vetenskap kan användas i policy och praktik.
För att se vilka projekt Madelene deltar i, besök Chalmers forskningsdatabas. 

Publicerad: ti 29 maj 2012. Ändrad: fr 20 sep 2019