Luis Felipe Sanchez Heres

Post-doc

Luis Felipe forskar och utvecklar metoder för analysering och modellering av marin trafik. Hans nuvarande arbete handlar om att lagra och analysera AIS data för att extrahera användbara egenskaper för marin trafikanalys och prediktion.

Sidansvarig Publicerad: må 06 feb 2017.