Ludvig Lindlöf

Teknologie doktor, Teknikens ekonomi och organisation

Ludvig Lindlöf är teknologie doktor vid avdelningen för Innovation and R&D Management där han forskar och undervisar inom R&D Management och Operations Management. Forskningen behandlar hur företag kan förbättra sin förmåga att lära sig från sin produktutvecklingsverksamhet för att kontinuerligt förbättra produkt och process. Specifika intresseområden inkluderar Visual Management, team-kommunikation och Knowledge Management inom R&D. Ludvig har bland annat skrivit för Bonniers ledarskapshandböcker och publicerat forskning i International Journal of Technology Intelligence and Planning.

Kursledare för kursen TEK075 – Arbetsorganisation  

Handledare examensarbeten på Master och Kandidatnivå.


Medverkar i kurser: 

IAR061 Product Development Management 

TEK150 Integrated Product Development

TEK545 Operations Management

TEK145 Quality and Operations Management

TEK230 Lean Produktion

TEK385 Integrerad produktionsorganisation 

Chalmers styrkeområde: Produktion
Institutionens profilområde: Operations Management

Chalmers Area of Advance: Production
Department target area: Operations Management

Publicerad: ti 20 mar 2018.