Louise Warenius

Koordinator

Louise är koordinator för branschprogrammet Hållbar sjöfart. Louise ansvarar för Lighthouse workshops och seminarier samt för Lighthouse traineeprogram. Louise stöttar också Lighthouse kansli, styrelse och programkommitté. Louise har utöver detta ansvar för Lighthouse administration.

Publicerad: to 29 aug 2019.