Lotta Sjögren

Administrativ koordinator och Administratör på Mekanik och maritima vetenskaper, avdelningen för verksamhetsstöd

Administrativ Koordinator på campus Lindholmen och Avdelningsadministratör för Maritima Studier.

Sidansvarig Publicerad: ti 20 apr 2021.