Anders Logg

Professor, Matematiska vetenskaper
Tf styrkeområdesledare Building Futures

Anders Logg är professor i beräkningsmatematik och tillförordnad styrkeområdesledare för Building Futures.

Anders forskning handlar om numerisk lösning av partiella differentialekvationer, speciellt adaptiva finita elementmetoder och utveckling av effektiva datorprogram för automatiserad simulering av multifysikproblem. Han är en av grundarna och huvudutvecklarna av FEniCS, ett internationellt projekt för utveckling av fri programvara för automatiserad lösning av differentialekvationer.

Anders Loggs forskningsartiklar finns samlade på arXiv. Du kan också finna en översikt av hans artiklar på Google Scholar och på ORCID. Följ Anders på Google+ och Twitter.

För mer information, besök även Anders personliga hemsida.

Benjamin Kehlet, doktorand 2011- (aktiv)
Andre Massing, doktorand 2009-2012
Aron Wahlberg, doktorand 2009-2010 (studier ej fullförda)
Kristian Valen-Sendstad, doktorand 2008-2011 (biträdande handledare)
Kristoffer Selim, doktorand 2008-2011

Gabriel Balaban, masterstudent 2011-2012
Fredrik Heffer Valdmanis, masterstudent 2011-2012
Eline Sundt, masterstudent 2011-2012
Aron Wahlberg, masterstudent 2009
Benjamin Kehlet, masterstudent 2008-2010
Gustav Magnus Vikstrøm, masterstudent 2007-2008

Publicerad: on 21 jun 2017.