Lisa Engström

Ekonom vid Institutionen för industri- och materialvetenskap

Lisa Engström arbetar som ekonom på Institutionen för industri- och materialvetenskap . Arbetet omfattar operativt stöd i redovisning och uppföljning av forskningsprojekt inkl. EU-projekt. Huvudansvar för institutionens anläggningsregister.

Publicerad: to 22 jun 2017.