Lisa Carlgren

Teknologie doktor, Teknikens ekonomi och organisation.

Lisa Carlgren är teknologie doktor vid avdelningen för Innovation and R&D Management.
​​Research Design and Methodology (MEI masterprogram)
Design & Innovation (masternivå)

Sidansvarig Publicerad: må 09 sep 2019.