Linda de Vries

Doktorand på avdelningen för Design & Human Factors, Institutionen för industri- och materialvetenskap

Linda är doktorand inom Människa-Teknik-Design och Intelligent Transport Systems. Hennes forskning undersöker samspelet mellan olika aktörer och deras arbetssystem i multimodala transportnätverk. Syftet är att underlätta digitaliseringen av frakttransport. Detta görs i en co-design process med användare och andra aktörer i Living Lab-miljöer, där man utvecklar och utvärderar digitala lösningar direkt i arbetsplatsen.

Linda har en teknisk licentiatexamen i Sjöfart och marin teknik som undersöker hur lotsar och Vessel Traffic Services-operatörer bidrar till ökad säkerhet till havs. Hon är också en erfaren navigatör och offshore surveyor, och har arbetat främst inom olja & gas- och förnybar energisektorerna i Nordsjön/Nordatlanten.
​Linda undervisar i Human Factors och Kognitivergonomi och är handledare för projektarbete i Människa-maskinsystem kurs.

Publicerad: on 07 jun 2017.