Linda Brånell

Administratör på institutionen för Mikroteknologi och nanovetenskap och för Wallenberg Centre for Quantum Technology (WACQT)

Linda Brånell har en bakgrund i den privata sektorn inom administration och försäljning. Sedan WACQT startade 2018 arbetar Linda nära centrets föreståndare och vetenskapliga koordinator och har hand om administrationen på avdelningarna QT och AQP.

Sidansvarig Publicerad: fr 28 maj 2021.