Lina Ekelund Nord

Utbildningsadministratör, Data- och informationsteknik.

Utbildadministratör för avdelningarna Formella metoder och Logik och typer, samt för programmet N2SOF.

Publicerad: fr 24 jan 2020.