Liane Thuvander

Docent, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Liane Thuvander är arkitekt och forskare inom området hållbart byggande med särskilt intresse för visualisering av miljöegenskaper i befintlig bebyggelse och implementering av kunskap kring hållbart byggande i praktiken. Fokus ligger på att utveckla visualiseringsstrategier som baseras på geografisk information för att stödja olika aktörers beslutsfattande vid omvandling av byggnadsbestånd och stadskvarter. En stor del av Lianes forskning genomförs i en inter- eller transdisciplinär miljö där samverkan med olika institutioner på högskolan, kommunen och olika aktörer inom byggsektorn såsom fastighetsförvaltare, arkitekter, tekniska konsulter är en viktig del i.

Publicerad: to 22 nov 2012. Ändrad: on 08 nov 2017