Liane Thuvander

Biträdande professor, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod, forskargrupperna DiVisual, Kompakta städer, Spatial Layers och Visualisering och modellering lab

Liane Thuvander är arkitekt och forskare inom området hållbart byggande med särskilt intresse för visualisering av miljöegenskaper i befintlig bebyggelse och implementering av kunskap kring hållbart byggande i praktiken. Fokus ligger på att utveckla visualiseringsstrategier som baseras på geografisk information för att stödja olika aktörers beslutsfattande vid omvandling av byggnadsbestånd och stadskvarter. En stor del av Lianes forskning genomförs i en inter- eller transdisciplinär miljö där samverkan med olika institutioner på högskolan, kommunen och olika aktörer inom byggsektorn såsom fastighetsförvaltare, arkitekter, tekniska konsulter är en viktig del i.
Examinator för masterkursen "Sustainable development and design professions" ARK650.
Examinator och handledare examensarbeten ARKX35.
Handledare examensarbeten Affärsutveckling och entreprenörskap inom samhällsbyggnadsteknik.​
Deltar i forskargruppen:

Sidansvarig Publicerad: må 25 jan 2021.