Kristina Levan

Forskningsrådgivare vid Grants Office

Kristina Levan arbetar som forskningsrådgivare vid Grants Office, med särskilt fokus på nationell finansiering. Grants Office arbetar för att fler bidragsansökningar ska leda till framgångsrika externt finansierade forskningsprojekt. Funktionen koordineras av Enheten för forsknings- och samverkansstöd vid Avdelningen för operativt och strategiskt stöd (OSS).

Publicerad: on 10 okt 2018.