Lena Lindgren

HR partner vid institutionerna Mikroteknologi och nanovetenskap - MC2 och Vetenskapens kommunikation och lärande - CLS

Lena är anställd på HR-avdelningen. Lenas uppgift är att stötta institutionen och dessa avdelningar i personalfrågor samt att delta i olika centrala projekt på Chalmers.

Publicerad: fr 03 jul 2020.