Lena Ekelund

Industridoktorand, Teknikens ekonomi och organisation

Lena Ekelund är industridoktorand från Volvo Cars och knuten till avdelningen för Entrepreneurship and Strategy. Hennes forskningsområden är strategiimplementering och organsationsförnyelse.
Handleder examensarbeten

Institutionens profilområde: Innovation & Entrepreneurship

Sidansvarig Publicerad: to 03 mar 2016.