Simon Larson

Postdoktor, Matematiska vetenskaper

Min forskning är inom analys med huvudsakligt fokus mot spektralteori för differentialoperatorer. Jag är i synnerhet intresserad av skarpa olikheter, formoptimeringsproblem, semiklassisk spektralasymptotik, och analys av endimensionella Schrödingeroperatorer.

Sidansvarig Publicerad: fr 01 okt 2021.