Lars Telestam

Koordinator, fartygsförlagd utbildning

Lars Telestam är koordinator för fartygs- och företagsförlagd utbildning (praktik). Lars har en Sjökaptensexamen samt en kandidatexamen med inriktning mot sjöfart och logistik från Chalmers.

Publicerad: fr 11 mar 2016.