Lars Henrik Björnsson

Doktorand, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap.

Utifrån insamlade data med körmönster för privata bilar undersöker Lars Henrik Kullingsjö batteristorlekar och lönsamhet/konkurrenskraft för plug-in hybrid bilar och deras möjligheter att öka andelen energi som kommer från el i fordonsflottan. Bakgrunden är den nödvändiga förändring av nuvarande energianvändning i transportsektorn som behövs för att minska utsläpp av växthusgaser och beroendet av fossila bränslen. En ökad elektrifiering av fordonsflottan kan vara en möjlig väg att diversifiera energitillförseln samtidigt som energianvändning och utsläpp av koldioxid minskas radikalt i fordonen.
​Kursassistent på grund och masternivå
​​För att se vilka projekt Lars-Henrik deltar i, besök Chalmersforskningsdatabas.

Sidansvarig Publicerad: on 17 maj 2017.