Lars Davidson

Professor, avdelningschef Strömningslära

Mitt generella forskningsområde är numerisk beräkning av strömnings- och värmeöverföringstillämpningar. Jag arbetar med strömningsprogrammen CALC-BFC och CALC-LES, vilka har utvecklats av min forskargrupp. Programmet baseras på finitvolymsteknik. Jag fokuserar på turbulensmodellering för strömnings- och värmeöverföringstillämpningar. För närvarande arbetar jag mest med LES (Large Eddy Simulation). De senast åren har min forskning inriktats mycket mot hybrid LES/RANS: detta är en metod för att göra LES användbart för strömning nära väggar.

Publicerad: må 23 apr 2018.