Björn Lantz

Biträdande Professor, Teknikens ekonomi och organisation

Björn Lantz är biträdande professor i Operations Management på Chalmers tekniska högskola, och gästprofessor i Logistik på Högskolan Väst. I botten har han en doktorsexamen i Företagsekonomi från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Han fokuserar på kvantitativa metoder i såväl forskning som i undervisning. Mer information om Björns forskning kan ses på Google Scholar och ORCID.

Utifrån ett stort personligt intresse bedriver Björn även polarhistorisk forskning, med fokus på perioden runt förra sekelskiftet när jakten på Nordpolen och Sydpolen stod i fokus. Han har publicerat ett antal forskningsartiklar på detta område, och arbetar för närvarande bl.a. med forskning relaterad till Andrée-expeditionen. Hans blogg om Andrée-expeditionen finns här.

Sidansvarig Publicerad: sö 27 dec 2020.