Björn Lantz

Docent, Teknikens ekonomi och organisation

Jag är docent i ekonomisk analys och använder huvudsakligen kvantitativa metoder i min forskning, med tillämpningar framför allt inom operations management och ekonomisk analys. Totalt har jag publicerat 40+ refereegranskade tidskriftsartiklar och 10+ böcker. Min huvudsakliga aktuella forskning är inriktad mot produktionslogistik i sjukvårdssystem, där fokus ligger på att implementera teoretiska idéer från operationsanalysen för att åstadkomma en bättre praktisk kapacitetsplanering.

Jag är också mycket intresserad av polarhistoria, särskilt den heroiska eran kring förra sekelskiftet när jakten på Nord- och Sydpolen stod i fokus. Jag har publicerat forskning om Andrée-expeditionen 1897 och om Terra Nova-expeditionen 1911–1912. Läs mer om min forskning om Andrée-expeditionen på min blogg.

Google Scholar: http://scholar.google.se/citations?user=RPmtDLIAAAAJ&hl=sv
ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6816-582X

Publicerad: on 13 nov 2019.