Björn Lantz

Docent, Teknikens ekonomi och organisation

Björn Lantz är docent i ekonomisk analys. Metodmässigt utgår han oftast från Business Analytics i sin forskning, med tillämpningar framför allt inom logistik och ekonomisk analys. Han har publicerat 40+ refereegranskade tidskriftsartiklar och 10+ böcker. Hans huvudsakliga aktuella forskning är inriktad mot processinnovation i sjukvårdssystem, där fokus ligger på att implementera teoretiska idéer från operationsanalysen för att åstadkomma en bättre praktisk kapacitetsplanering.

Björn är också mycket intresserad av polarhistoria, särskilt den heroiska eran kring förra sekelskiftet när jakten på Nord- och Sydpolen stod i fokus. Han har publicerat forskning om Andrée-expeditionen 1897 och om Terra Nova-expeditionen 1911–1912. Läs mer om Björns forskning om Andrée-expeditionen här.

Google Scholar: http://scholar.google.se/citations?user=RPmtDLIAAAAJ&hl=sv
ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6816-582X

Publicerad: to 05 sep 2013. Ändrad: sö 08 sep 2019