Lars Lindkvist

Docent på avdelningen för Produktutveckling, Institutionen för industri- och materialvetenskap

Lars Lindkvist är docent i produkt- och produktionsutveckling. Hans forskning handlar om att skapa metoder och verktyg för simulering och utvärdering av geometrisk robusthet samt effekten av tillverkningsvariation på produkters prestanda.
I detta arbete ingår designaspekter, visualisering, robust konstruktion, variationssimulering, optimering, modellering och analys av montering, mätberedning och mätdataanalys. Forskningen sker i nära samarbete med industrin. Flera av forskningsresultaten har implementerats i kommersiella programvaror som används av flera internationella företag.
​PPU080 Advanced CAD

Publicerad: fr 09 jun 2017.